počet produktů: 0
cena: 0 czk (0 Euro)
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek

Přihlásit k odběru

počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 20
týden: 56
celkem: 930994

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

LAVON profesional sanita aktivní pěna 5 l

LAVON profesional sanita aktivní pěna 5 l
0% (0 hodnocení)
katalogové číslo: 10064
záruka:24 měsíců
výrobce:Lavon čr
cena bez DPH:285 czk (10.96 Euro)
cena vč. DPH:345 czk (13.27 Euro)
Na dotaz
345 czk (13.27 Euro)
vložit do košíku
ks
popis
obrázky
parametry
soubory a odkazy
diskuze

Lavon sanita aktivní pěna 5 l je vysoce účinný prostředek s obsahem kyseliny methansulfonové a mléčné, které jsou 100% biologicky odbouratelné a šetrné k povrchům. Na odstranění vodního kamene, zbytků mýdla, rzi, minerálních a močových usazenin, vápenných nánosů, případně cementových zbytků. Při pravidelném použití oživuje povrchy a zabraňuje jejich opětovnému znečištění. Hustá pěna spolehlivě ulpívá na hůře dostupných místech a prodlužuje čas působení. Pro čistotu, lesk a ochranu povrchů nejen v koupelnách. Přípravek lze použít na umyvadla, vodovodní baterie, vany, sprchové kouty, zástěny, pisoáry, WC mísy, dlažby, keramické obklady, spáry; je vhodný i na postavební úklid. 

 

Vysoce účinný prostředek s obsahem kyselin, které jsou šetrné k životnímu prostředí i k povrchům. Na odstranění vodního kamene, zbytků mýdla, rzi, minerálních a močových usazenin, vápenných nánosů, případně cementových zbytků. Při pravidelném použití oživuje povrchy a zabraňuje jejich opětovnému znečištění. Hustá pěna spolehlivě ulpívá na hůře dostupných místech a prodlužuje čas působení.

 

PŘEDNOSTI LAVON SANITA AKTIVNÍ PĚNA 5 l

  • vysoká účinnost
  • bohatá pěna
  • hustá pěna
  • dlouhotrvající vůně
  • zářivý lesk
  • ochrana povrchů

 

POUŽITÍ

Nastříkejte prostředek Lavon aktivní pěnu a nechte působit několik minut (cca 5 min. dle míry znečištění) a poté setřete nebo opláchněte. Pro větší lesk můžete přeleštit. NEPOUŽÍAT v kombinaci s výrobky obsahující chlornan sodný. NEPOUŽÍVAT na dřevěný a dýhovaný nábytek a na povrchy, které nejsou odolné kyselinám jako např. mramor, travertin, granit apod.

 

Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám, jejichž svéprávnost byla omezena.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:  
                 GHS05
     
         
Signální slovo: NEBEZPEČÍ      
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): methansulfonová kyselina; L-(+)-mléčná kyselina  
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H290 Může být korozivní pro kovy.    
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P260 Nevdechujte aerosoly.      
  P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
  P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P310 Okamžitě volejte lékaře.    
  P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.    
  P405 Skladujte uzamčené.      
  P501 Odstraňte obsah/ obal předáním na sběrný dvůr do části
  nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.  
         

PARAMETRY PRODUKTU 

objem/hmotnost
5 l
typ čističe
tekutý
nečistota
vodní kámen
typ povrchu
na všechny nenasákavé povrchy
LAVON profesional sanita aktivní pěna 5 l
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze